Bris logo

Skänk din återbäring till Bris


Välj Bris nu

Tre snabba fakta om Bris:

  • BRIS hjälper barn och ungdomar som far illa.
  • BRIS bildades 1971 och hade som första mål att förbjuda barnaga i Sverige.
  • BRIS är en ideell organisation som är helt beroende av stöd från företag och privatpersoner.
Bris web

Om Bris

BRIS – Barnens rätt i samhället är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden organisation som hjälper barn och ungdomar som far illa. Man är länken mellan barn, vuxna och övriga samhället och arbetar alltid utifrån barnens perspektiv. Bris har en nollvision när det gäller våld mot barn men trots att Sverige har en lag som förbjuder detta, tar BRIS emot många samtal per år från barn som blivit utsatta för våld. Grunden i BRIS verksamhet är att barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt ska kunna vända sig till en vuxen när de behöver stöd eller någon som lyssnar, via telefon, mail och chat. Det arbetar 600 personer ideellt på BRIS för att finnas där för att lyssna och svara när ett barn eller ungdom söker kontakt. BRIS fungerar även som en opinionsbildare för att öka vuxnas respekt för barn.

Informationen om välgörenhetsorganisationen kan ändras över tid. Kontrollera därför alltid vad som gäller på deras hemsida. CharityRefund kan ej göras ansvarig för innehållet.


90 konto

Bris i olika medier: